logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Altium Concord Pro

Altium Concord Pro – Cjelovito rješenje za upravljanje inženjerskim sadržajem

Učinkovito upravljanje podacima kod projektiranja elektroničkih proizvoda je zahtjevan posao. Datoteke poslane proizvođaču moraju biti potpuno ažurne. Elementi projekta koji se ponovno upotrebljavaju moraju biti potvrđeni u praksi. Ugrađene elektroničke komponente moraju biti dostupne u cijelom životnom vijeku proizvoda, a kupljene komponente moraju odgovarati namjeni projekta.

Sve gore navedeno se mora dogoditi da bi projekt uspio. Pokušaj da sve usklade i još pri tome proizvedu inovativni proizvod uzrokuje mnogo stresa i tjeskobe kod projektanata i njihovih šefova.

Altium Concord Pro efikasno rješava ove probleme. Može pohraniti sve datoteke koje nastaju kao rezultat elektroničkog projektiranja. Upravlja cijelim životnim ciklusom navedenih podataka i omogućava ponovnu upotrebu podataka, kao i slanje proizvođaču. Osim toga omogućava suradnju sa vašim timom za strojarsko projektiranje, a sve navedeno omogućeno je unutar jedinstvenog okruženja Altium Designera.

Za više informacija pošaljite mail:

robert.brekalo@ccontrols.hr