logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

DELMIA

DELMIA rješenja za digitalno planiranje, programiranje, simulaciju i optimizaciju proizvodnje

Integrirana u CATIA V5 ili 3DEXPERIENCE platformu, DELMIA donosi kompletno rješenje za digitalnu pripremu i simulaciju proizvodnje.

U kombinaciji sa vrhunskim CATIA alatima za modeliranje DELMIA alati za NC proizvodnju predstavljaju idealno CAD/CAM rješenje.

Integriranost u jedan sustav osigurava da nema potrebe za konverzijom datoteka, bilo direktno, bilo preko neutralnih formata kao što su STEP ili IGES te se osigurava asocijativnost CAD modela i NC operacija i NC programa.

DELMIA moduli za proizvodnju donose mogućnost programiranja od tokarenja do 2-osnih pa sve do najkompleksnijih 5-osnih operacija glodanja. Upravo kod operacija 5-osnog glodanja od posebne su važnosti za izbjegavanje kolizija su DELMIA alati za provjera i simulaciju kinematike kompletnog obradnog stroja uključujući i simulaciju procesa na postprocesiranom G-kodu.

Uz vrhunske CAM alate našim korisnicima nudimo i vrhunsku podršku za kompletan proces NC proizvodnje: od edukacije i tehničke podrške, do izrade post-procesora za DELMIA i druge CAM aplikacije i većinu poznatih tipova strojeva i upravljačkih jedinica.

DELMIA rješenja za robotiku omogućuju projektiranje i optimiziranje kompletnih robota i robotskih ćelija i njihovu funkciju unutar kompletnih proizvodnih sustava. Programeri mogu provoditi ispitivanje dohvatljivosti pojedinih komponenti, simulirati, analizirati i off-line podučavati robota odnosno off-line kreirati setove instrukcija koje će roboti provoditi.

Dvije osnovne prednosti integriranog rješenja za simulaciju i off-line programiranje robota je da se na taj način štedi na skupom robotskom vremenu, te što se jedna aplikacija može koristiti kao jedinstveno rješenje za programiranje različitih tipova i modela robota. DELMIA dolazi sa s velikim brojem različitih industrijskih robota od vodećih proizvođača kao što su Fanuc, Kuka, ABB, Motoman, Kawasaki, Panasonic i drugi.

Osnovne vrste robota i robotskih procesa za koje DELMIA nudi rješenja su manipulacijski roboti, roboti za zavarivanje i roboti za točkasto zavarivanje. A u kombinaciji sa DELMIA modulima za NC proizvodnju, DELMIA omogućuje kreiranje NC operacija glodanja za izvođenje na kompleksnim 6-osnim robotskim uređajima.

DELMIA rješenja za ergonomiju se upotrebljavaju kako bi se optimiziralo radno mjesto u procesu proizvodnje, smanjio umor i povećala proizvodnost radnika, te za ergonomsku analizu rukovanja proizvodom u fazi proizvodnje, održavanja i korištenja proizvoda.

DELMIA ergonomski alati analiziraju s ergonomskog stanovišta interakciju 3D modela manekena i proizvoda kojima manekeni rukuju, upravljaju, ili ih servisiraju, odvojeno ili u širem kontekstu okoline.

Manekeni mogu predstavljati radnike u procesu proizvodnje, radnike u operacijama rukovanja s opremom, sklapanja ili rastavljanja, ili pak radnike u operacijama servisiranja i održavanja opreme. Manekeni također mogu reprezentirati krajnje korisnike nekog proizvoda, vozače za volanom ili putnike u automobilu, avionu ili na brodu, ili jednostavno osobe koje upotrebljavaju bilo koji proizvod.

DELMIA donosi kataloge manekena i mogućnost kreiranja i priladođavanja novih tipova, kroz karakteristike kao što su dob, spol, visina i debljina ili duljina ruku i nogu, sve kako bi se što vjernije mogla simulirati upotreba proizvoda od strane ciljane populacije. Također, na raspolaganju su i knjižnice ergonomskih standarda primjena kojih ubrzava proces analize.

DELMIA rješenja za planiranje proizvodnje skraćuju vrijeme potrebno za pokretanje proizvodnje pojedinog proizvoda na način da simulacijom omogućuju ispitivanje različitih varijanti, njihovu optimizaciju te odabir najpovoljnijeg rješenja. Digitalnom simulacijom smanjuje se potreba za stvarnom izradom fizičkih modela, prototipova i probnih linija. Vizualizacija i prostorna analiza pridonose iskorištenosti prostornih i svih drugih materijalnih resursa.

Planiranje procesa, balansiranje proizvodnih linija, planiranje resursa i njihov prostorni raspored unutar proizvodnog prostrojenja, simulacija izrade i sklapanja neki su od procesa koji se optimiziranju upotrebom DELMIA proizvodnih rješenja.

Posebni atraktivni alati služe za izradu proizvodne dokumentacije i instrukcija za rad, sastavljanje i održavanje. Koristeći se jedinstvenom platformom i zajedničkim modelima proizvoda i proizvodnog postrojenja korisnik može kreirati jednostavnu, lako razumljivu i atraktivnu dokumentaciju baziranu na 3D CAD podacima.