logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

CST Studio Suite

CST Studio Suite za elektromagnetsku simulaciju

CST Studio Suite je programski paket za elektromagnetsku analizu i simulaciju i koristi se za projektiranje, analizu, simulaciju i optimizaciju elektromagnetskih (EM) komponenti i sustava.

Jedinstveno integrirano sučelje aplikacije uključuje sve solvere za primjenu širom EM spektra i omogućava kombiniranje više solvera na različite načine, čime se projektantu omogućuje fleksibilnost u radu i analiza kompleksnih sustava na jednostavan način.

Tri osnovne karakteristike sustava su preciznost, brzina i upotrebljivost: provjerena tehnologija i kontinuirano istraživanje i razvoj, garancija su točnih rezultata i odličnih performanci bez obzira na tip i složenost problema, uz jednostavnost za upotrebu koju donosi atraktivno, moderno grafičko sučelje.

Tipični primjeri primjene EM analize uključuju analizu karakteristika antena i filtera, elektromagnetske kompatibilnosti i interferencija (EMC/EMI), izlaganja ljudskog tijela EM poljima, elektro-mehaničke efekte u motorima i generatorima, i toplinske pojave u uređajima visoke snage.

PCB tiskane pločice, antene, senzori, konektori, filteri, solarni paneli, električni uređaji, kabelski sklopovi i ožičenja, samo su neki od uređaja čiji se rad i karakteristike sa EM stanovišta mogu analizirati.

Simulacija omogućava analizu virtualnih prototipova, smanjivanje broja stvarnih, fizičkih prototipova, optimizaciju karakteristika proizvoda, rano otkrivanje i uklanjanje potencijalnih problema vezanih uz poštovanje normi i standarda, te smanjenje rizika pojave kvarova i reklamacija.

Pogledajte video zapis našeg stručnog webinara Termalna analiza i saznajte kako u programu CST Studio možete analizirati tiskane pločica projektirane u programu Altium Designer.

Pogledajte kako tvrtka GEOLUX iz Samobora koristi CST Studio za napredne EM simulacije pri konstrukciji i simulaciji elektroničkih radarskih senzora i opreme za hidrologiju, i hidroenergetiku, te za sigurnosne i prometne primjene.

CST STUDIO SUITE sastoji se od integriranih modula koji korisniku daju pristup kompletnom rangu solverskih tehnologija i omogućuju multi-fizikalnu istovremenu simulaciju:

CST MICROWAVE STUDIO: za brzu i preciznu simulaciju visoko frekvencijskih uređaja. Tipična područja primjene su microvalna & RF tehnologija, optika, EDA/elektronika i EMC/EMI.

CST EM STUDIO: za dizajn i analizu u statičkim i niskofrekvencijskim EM uređajima kao što su motori, senzori, aktuatori, transformatori i zaštitna kućišta.

CST PARTICLE STUDIO: za potpunu, dosljednu simulaciju slobodno gibajućih nabijenih čestica, za primjenu u uređajim poput  elektronskih topova, vakuumskim cijevima (traveling wave tubes), magnetronskim uređajima i akceleratorima.

CST CABLE STUDIO: za analizu integriteta signala i EMC/EMI analizu kablova i ožičenja.

CST PCB STUDIO: za simulaciju efekata integriteta signala i integriteta napajanja, te elektromagnetske kompatibilbnosti i elektromagnetskih smetnji EMC/EMI na tiskanim pločicama.

CST BOARDCHECK: alat koji čite poznate tipove datoteka tiskanih pločica i provjerava kvalitetu PCB dizajna u odnosu na definirana EMC i SI pravila.

CST MPHYSICS STUDIO: modul za multi-fizikalne i termičke simulacije i analizu mehančkih naprezanja.

CST DESIGN STUDIO: svestrani alat koji olakšava 3D simulaciju elektromagnetizma/sklopova, simulaciju sustava i sintezu cijelog procesa.

CST Studio Suite nudimo za akademsku primjenu po posebnim atraktivnim cijenama.

Research Edition je nelimitirana verzija namijenjena za izradu znanstvenih radova, doktorata i za druge slične akademske primjene.

Teaching Edition verzija namijenjena je za edukaciju studenata.

Osim toga, studentima je na raspolaganju i besplatna verzija Student Edition koja će ih upoznati sa elektromagnetskom simulacijom kroz niz posebno pripremljenih primjera, poučnih tutoriala i video prikaza.