logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

CATIA Composer

CATIA Composer za kreiranje animacija, prezentacija, marketinških materijala, interaktivnih sadržaja, uputa za korištenje i sastavljanje proizvoda

CATIA Composer omogućuje stvaranje napredne tehničke dokumentacije, ilustracija i animacija, te  atraktivnih interaktivnih sadržaja.

Program je izuzetno jednostavan za upotrebu i prilagođen čak i korisnicima bez tehničkog iskustva i poznavanja CAD aplikacija. Inteligentno sučelje dozvoljava izradu kompleksnih interakcija među 3D modelima na jednostavan i zabavan način.

Sa CATIA Composerom moguće je generirati animacija iznimne kvalitete kao i statične vektorske te rasterske slike velike razlučivosti.

Sa asocijativnošću i sinkronizacijom modela sa CATIA CAD podacima, omogućeno je da izrada tehničke dokumentacije u CATIA Composeru može započeti ranije dok CAD podaci nisu još u svom finalnom obliku, te se takvim paralelnim radom skraćuje ukupno vrijeme izrade napredne tehničke dokumentacije.

CATIA Composer možete isprobati i sami upotrebom besplatne Trial Verzije u trajanju od 30 dana.

Uz pomoć CATIA Composera možete kreirati:

  • atraktivne prezentacije za predstavljanje vaših proizvoda
  • marketinške materijale
  • uputstva za upotrebu i sklapanje proizvoda
  • trening materijale i sredstva za učenje
  • atraktivne i interaktivne 3D sadržaje za promociju putem interneta
  • atraktivnu tehničku dokumentaciju

Ulazni podaci mogu biti CATIA datoteke, ili modeli iz bilo kojeg 3D CAD sistema kao što su SOLIDWORKS, AutoCAD i drugi, te drugi tipovi datoteka: grafičke, Microsoft Office i druge.

Izlazni podaci su u potpunosti prilagođeni potrebama industrije, uključujući PDF, HTML, AVI i grafičke formate poput SVG, EPS i CGM.

Izlazne datoteke mogu biti pregledavane u besplatnom pregledniku CATIA Composer Player, ili spakirane u .exe izvršne datoteke koje u sebi sadrže viewer tako da korisnik koji pregledava sadržaje ne mora imati prethodno instaliranu nikakvu aplikaciju.

Upotrebom prava i ograničenja može se omogućiti i ograničiti tip i trajanje pristupa odnosno način pregledavanja sadržaja.