logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Edukacija

Da bi vam omogućili da brzo usvojite i maksimalno iskoristite sve mogućnosti programske opreme koju zastupamo, nudimo prateću edukaciju za kompletan portfolio koji zastupamo:

Altium Designer, 3DExperience, CATIA, Abaqus, DELMIA, ENOVIA, itd.

Edukaciju vršimo po službenom edukacijskom programu ili prilagođenu potrebama polaznika tečaja.

Termine, trajanje i ritam tečaja prilagođavamo potrebama korisnika. Tečajevi i dokumentacija su na hrvatskom odnosno slovenskom jeziku. Edukacija se može održati na našoj opremi i lokaciji ili na lokaciji i opremi korisnika.

Po obavljenoj edukaciji polaznicima izdajemo potvrde o završenom tečaju.

Cijena školovanja ovisi o broju dana i broju polaznika. Za veće grupe odobravamo posebno povoljne uvjete.

Pojedinačno ili u grupi, garantiramo kvalitetne tečajeve po najpovoljnijoj cijeni.

Naši tečajevi odvijaju se u pravilu u malim grupama tako da svakom polazniku pristupamo individualno što znači da osim što ima priliku i dovoljno vremena sam odraditi sve vježbe, polaznik tečaja može konzultirati predavača za sva eventualna pitanja i savjete.

Naš uobičajeni način rada je da se uz standardne vježbe, tokom školovanja odvoji dio vremena kada se radi na konkretnim primjerima korisnika kako bi polaznici stekli svo znanje potrebno da bi odmah po školovanju mogli samostalno početi sa praktičnim i stvarnim radom.

A po tečaju dajemo on-line podršku jer u praksi se uvijek nađe neko pitanje i uglavnom uvijek se nešto može napraviti jednostavnije i brže.

Tražite CATIA ili ABAQUS tečaj po povoljnoj cijeni? Pogledajte programe samo nekih od naših najtraženijih tečajeva i teme koje se obrađuju. Prema potrebi programi se mogu prilagoditi zahtjevima polaznika, ovisno o raspoloživom vremenu, predznanju itd.

Osim navedenih, nudimo i sve druge treninge za naš kompletan portfolio,za više informacija molimo da nas kontaktirate.

CATIA tečajevi

Tečaj CATIA osnove, 4-5 dana

 • Osnove rada s programom, korisničko sučelje
 • Organizacija datoteka, struktura modela, import/export
 • 2D sketcher, crtanje, definiranje parametara
 • 3D part (solid) design
 • 3D assembly design, definicija constraint-a
 • 3D wireframe design, točke, linije, krivulje
 • 3D surface design, osnovne površine
 • 3D parametrizacija i rad u kontekstu
 • Izrada 2D nacrta iz 3D modela, 2D crtanje

Tečaj CATIA površine osnovne/napredne, 1-3 dana

 • Dogradnja na osnovni program ili samostalni tečaj
 • Generative Shape Design 1 i 2 – GS1 i GSD površine (Sweep, loft, fill…)
 • Pravilna osnova je važna – napredni 3D Wireframe
 • Hibridni dizajn – kada i kako?
 • Analiza kvalitete površina
 • Izrada kvalitetnih površina za daljnju downstream primjenu

Tečaj CATIA NC programiranje, 1-5 dana (tokarenje, glodanje od 2 do 5 osi)

 • Priprema modela
 • Definiranje sirovca, obratka, steznih naprava
 • Priprema NC procesa
 • Definiranje obradnih alata, parametara obrade, posmaka, brzine
 • Definiranje operacija (gruba, fina obrada)
 • Simulacija obrade
 • Analiza rezultata i kvalitete obrade
 • Dodatne operacije završne obrade i optimizacija procesa
 • Post procesiranje

Tečaj CATIA lim (sheetmetal), 1 dan

 • Definiranje tehnoloških parametara lima
 • Sheet-metal features
 • Kombinacija sa standardnim solid dizajnom
 • Folding / unfolding – razvijanje limova
 • Izrada razvijenog nacrta za dokumentaciju i primjenu na strojevima za rezanje i štancanje

Tečaj CATIA FEM analiza osnovna napredna, 2-3 dana

 • Mehanička analiza zasebnih dijelova i cijelih sklopova
 • Definiranje međusobnih veza i odnosa
 • Definicija materijala
 • Pre-procesiranje
 • Priprema modela
 • Izrada mesh-a – mreže konačnih elemenata
 • Definiranje rubnih uvjeta
 • Post-procesiranje
 • Simulacija i interpretacija rezultata
 • Optimizacija elemenata analize i poboljšavanje rezultata
 • Analiza površinskih elemenata

Tečaj CATIA DMU i Kinematska analiza, 1 dan

 • Definiranje međusobnih veza i odnosa
 • Definiranje parametara
 • Simulacija i interpretacija rezultata
 • Provjera kolizije i dodira

ABAQUS tečaj

Tečaj ABAQUS FEM analiza osnove / napredno, 3-5 dana

 • Mehanička i termička analiza zasebnih dijelova i cijelih sklopova
 • Linearni i neliearni slučajevi
 • Definicija materijala
 • Definiranje međusobnih veza i odnosa
 • Pre-procesiranje
 • Uvoz modela iz CAD aplikacija
 • Korekcije i dorada
 • Izrada mesh-a – mreže konačnih elemenata
 • Definiranje rubnih uvjeta
 • Rad sa solverom
 • Rad sa više procesorskih jezgri
 • Priprema job-ova
 • Egzekucija i nadzor procesa
 • Post-procesiranje
 • Simulacija i interpretacija rezultata
 • Globalni i detaljni pristup
 • Optimizacija elemenata analize i poboljšavanje rezultata
 • Analiza površinskih elemenata
 • Nelinearna i termička analiza

Osim edukacije organiziramo metodološke radionice pomoću kojih možete unaprijediti, optimizirati i automatizirati način na koji koristite naša programska rješenja. Analiziramo postojeće stanje odnosno način na koji se trenutno radi, dajemo sugestije i savjete, izrađujemo dokumentaciju te održavamo same radionice.

Metodološke radionice

 • Rad s datotekama, organizacija i spremanje
 • Instalacija environmenta po standardima auto industrije
 • Izrada nacrta, predložaka (template), sastavnica (BOM)
 • Parametrizacija modela
 • Rad u kontekstu sklopa, top-down pristup
 • Izrada i rad sa skeleton modelom
 • Izrada kataloga