logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Posebna ponuda za CST Studio Suite

Posebna ponuda za CST Studio Suite

Iskoristite posebnu ponudu CST Studio Suite za nove korisnike!

Nabavite vrhunski programski paket za elektromagnetsku analizu po posebnim promocijskim uvjetima!

Promocija CST Studio Suite za nove korisnike

Kupovina programa:

35% popusta na cijenu programa
25% popusta na cijenu održavanja

Najam programa:

35% popusta na cijenu godišnjeg najma programa

Za sve informacije o cijenama, svim opcijama i za samu ponudu molimo da nas kontaktirate.

CST Studio Suite je programski paket namijenjen za elektromagnetsku analizu i simulaciju i koristi se za projektiranje, analizu, simulaciju i optimizaciju elektromagnetskih (EM) komponenti i sustava.

Tipični primjeri primjene EM analize su analiza karakteristika antena i filtera, elektromagnetske kompatibilnosti i interferencija (EMC/EMI), izlaganja ljudskog tijela EM poljima, elektro-mehaničke efekte u motorima i generatorima, i toplinske pojave u uređajima visoke snage.

PCB tiskane pločice, antene, senzori, konektori, filteri, solarni paneli, električni uređaji, kabelski sklopovi i ožičenja, neki su od uređaja čiji se rad i karakteristike sa EM stanovišta mogu analizirati.