logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Webinar Upravljanje slojevima tiskane pločice

Webinar Upravljanje slojevima tiskane pločice

Pogledajte video zapis našeg stručnog on-line webinara.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate.

 

Upravljanje slojevima tiskane pločice

23.12.2021.  

Definicija slojeva je jedan od najkritičnijih elemenata potrebnih za uspješno projektiranje tiskanih pločica sa brzim signalima.

Altium Designer omogućava jednostavno upravljanje slojevima tiskane pločice. Materijali mogu biti predefinirani u knjižnici materijala. Impedancija se računa automatski za svaki sloj s obzirom na strukturu slojeva tiskane pločice. Moguće je definirati vodljive rupe, kao i početne, te završne slojeve za bušenje.

U ovom webinaru vidjet ćete kako je moguće upravljati slojevima tiskane pločice u Altium Designeru.