logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Webinar: Profesionalna dokumentacija u Altium Designeru

Webinar: Profesionalna dokumentacija u Altium Designeru

Pogledajte video zapis našeg stručnog on-line webinara.

Za sva pitanja i dodatne informacije molimo da nas kontaktirate.

Profesionalna dokumentacija u Altium Designeru

 2.4.2020.   

U ovom webinaru vidjet ćete kako je lako izraditi profesionalnu dokumentaciju u Altium Designeru.

Altium Designer uključuje Draftsman, profesionalni alat za izradu crteža za proizvodnju i montiranje komponenata na tiskanu pločicu. Ono što ga čini jedinstvenim u industriji je to što je razvijen i za elektro i za strojarske standarde.

Sve promjene koje napravite na tiskanoj pločici će biti prenesene na crteže za proizvodnju i montiranje komponenata na tiskanu pločicu, jer je Draftsman dio Altium Designer okruženja.

Predlošci u Draftsmanu omogućavaju korisnicima automatiziranje izrade crteža i bilježaka.

Altium Designer ujedinjuje shematsko projektiranje, projektiranje tiskanih pločica i podršku za proizvodnju u jednoj unificiranoj aplikaciji.

  •  Fleksibilne knjižnice uključuju knjižnice povezane s bazom podataka
  • hijerarhijsko i više-kanalno projektiranje sa podrškom za ponovnu upotrebu projekta, kao i za varijante
  • Logička i grafička usporedba različitih revizija na razini sheme i tiskane pločice
  • Simulacija mješovitih signala kompatibilna sa Spice 3f5 i podrškom za pSpice
  • Analiza integriteta signala na razini sheme i na razini tiskane pločice
  • Napredno interaktivno postavljanje tiskanih vodova koje uključuje podršku za diferencijalne parove, podešavanje dužine i postavljanje tiskanih vodova sa kontrolom impedancije
  • 3D projektiranje tiskanih pločica sa provjerom razmaka u realnom vremenu
  • Podrška sa rad sa kruto-fleksibilim pločicama, koja se proteže i u 3D domenu
  • Podrška za konzistentno, automatizirano stvaranje dokumentacije i proizvodnih datoteka