logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Webinar Kalkulator impedancije u Altium Designeru

Webinar Kalkulator impedancije u Altium Designeru

Pogledajte video zapis našeg stručnog on-line webinara.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate.

 

Kalkulator impedancije u Altium Designeru

14.5.2020. 

Altium Designer ima ugrađen kalkulator impedancije. Moguće je slijedeće:

 • automatski izračunati širine vodova sa kontroliranom impedancijom ovisno o sloju na kojem se nalaze
 • automatski kontrolirati parametre materijala upotrebom ugrađene knjižnice materijala
 • automatski provjeriti širine vodova za sve kritične signale pomoću alata za provjeru pravila projektiranja
 • postavljati vodove sa kontrolom impedancije bez vanjskih konzultanata
 • ponovno koristiti profile impedancije na novim proizvodima

 

U ovom webinaru vidjet ćete kako je moguće projektirati kvalitetne proizvode i izbjeći nepotrebne revizije.

Altium Designer ujedinjuje shematsko projektiranje, projektiranje tiskanih pločica i podršku za proizvodnju u jednoj unificiranoj aplikaciji.

  

 • Fleksibilne knjižnice uključuju knjižnice povezane s bazom podataka
 • Hijerarhijsko i više-kanalno projektiranje sa podrškom za ponovnu upotrebu projekta, kao i za varijante
 • Logička i grafička usporedba različitih revizija na razini sheme i tiskane pločice
 • Simulacija mješovitih signala kompatibilna sa Spice 3f5 i podrškom za pSpice
 • Analiza integriteta signala na razini sheme i na razini tiskane pločice
 • Napredno interaktivno postavljanje tiskanih vodova koje uključuje podršku za diferencijalne parove, podešavanje dužine i postavljanje tiskanih vodova sa kontrolom impedancije
 • 3D projektiranje tiskanih pločica sa provjerom razmaka u realnom vremenu
 • Podrška sa rad sa kruto-fleksibilim pločicama, koja se proteže i u 3D domenu
 • Podrška za konzistentno, automatizirano stvaranje dokumentacije i proizvodnih datoteka