logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Webinar Altium Concord Pro

Webinar Altium Concord Pro

Pogledajte video zapis našeg stručnog on-line webinara.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate.

 

Altium Concord Pro

 28.4.2020.

Učinkovito upravljanje podacima kod projektiranja elektroničkih proizvoda je zahtjevan posao. Datoteke poslane proizvođaču moraju biti potpuno ažurne. Elementi projekta koji se ponovno upotrebljavaju moraju biti potvrđeni u praksi. Ugrađene elektroničke komponente moraju biti dostupne u cijelom životnom vijeku proizvoda, a kupljene komponente moraju odgovarati namjeni projekta.

Sve gore navedeno se mora dogoditi da bi projekt uspio. Pokušaj da sve usklade i još pri tome proizvedu inovativni proizvod uzrokuje mnogo stresa i tjeskobe kod projektanata i njihovih šefova.

Altium Concord Pro efikasno rješava ove probleme. Može pohraniti sve datoteke koje nastaju kao rezultat elektroničkog projektiranja. Upravlja cijelim životnim ciklusom navedenih datoteka i omogućava ponovnu upotrebu podataka. Osim toga omogućava suradnju sa vašim timom za strojarsko projektiranje, a sve navedeno omogućeno je unutar jedinstvenog okruženja Altium Designera.