logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

SIMULIA V5

SIMULIA V5 ili po novijem načinu označavanja SIMULIA V5-6, donosi FEM analizu i simulaciju u potpunosti integriranu u poznato CATIA V5 okružje.

SIMULIA V5 namjenjena je prvenstveno inženjerima i konstrukterima koji još u toku procesa konstruiranja žele provjeriti model na kojem rade i brzo doći do pouzdanih rezultata.

Potpuna integracija u CATIA V5 okružje osigurava asocijativnost CAD i FEA modela.

Jedinstveno, dobro poznato korisničko sučelje čini aplikaciju izrazito jednostavnom za učenje i upotrebu.

Automatizirani postupak omogućuje primjenu SIMULIA V5 alata u procesu konstuiranja i omogućava da se njome služe i dizajneri i konstrukeri a ne samo FEA specijalisti.

Brzi i pouzdani rezultati omogućuju primjenu SIMULIA V5 alata i za rješavanje kompleksnih problema.

Namijenjeni prvenstveno za linearnu, statičku i dinamičku analizu, ovi alati se mogu proširiti i u sferu nelinearne i termičke analize, sve unutar poznatog CATIA V5 sučelja.

Za sve koji trebaju alat za FEM analizu integriran s vrhunskim CAD alatom, SIMULIA V5 / CATIA V5 kombinacija idealno je rješenje.

Uz sve to, kako bi svima dodatno približili simulaciju i analizu nudimo tri paketa SIMULIA V5 aplikacija, Design Analysis Fundamentals, Advanced i Expert, po izuzetnim  promocijskim uvjetima. Kontaktirajte nas za više informacija.

Način rada je vrlo jednostavan: nakon izrade CAD modela, površinskog ili solid-tipa, zasebnog dijela ili sklopa, korisnik unutar istog, jedinstvenog korisničkog sučelja, definira sve parametre FEM analize kao što su rubni uvjeti i opterećenja, direktno na CAD modelu. Nakon toga definira se tip konačnih elemenata i njihovi parametri. Aplikacija izvršava automatski “meshing” modela odnosno kreira mrežu konačnih elemenata, nakon čega se pokreće solver kako bi se izvršila analiza.

Dobiveni rezultati se mogu putem optimizacije konačnih elemenata, lokalno na kritičnim mjestima ili globalno rafinirati. Isto tako, postojeća geometrija CAD modela se može prema potrebi modificirati. Nakon bilo koje od ovih operacija, nije potrebno ispočetka definirati parametre analize, već doslovno samo jednim klikom iznova pokrenuti proces.

Na ovaj način omogućeno je da se već vrlo rano u procesu konstruiranja ispita velik broj raznih alternativnih opcija dizajna.

Osnovna aplikacija u SIMULIA V5 portfoliu je Generative Part Analysis GPS koja pruža infrastrukturu za sve druge aplikacije unutar portfolia te omogućava mehaničku statičku analizu na nivou pojedinačnog parta, bilo površinskog, wireframe ili solid-tipa pod različitim tipovima opterećenja. Analizirati se mogu naprezanja i deformacije u modelu te njegove prirodne frekvencije i vibracije.

Generative Assembly Analysis GAS proširuje mogućnosti analizom na nivou kompletnog sklopa.

Generative Dynamic Response Analysis GDY nudi mogućnost analize ponašanja modela pod dinamičkim opterećenjem.

FEM Surface FMS donosi napredne mogućnosti automatske izrade mreže konačnih elemenata za analizu složenih površinskih i wirframe dijelova pomoću naprednih algoritama i posebnih 1D i 2D tipova elemenata.

FEM Solid FMD omogućuje lakšu i kvalitetniju analizu solid-tipa modela pomoću posebnih naprednih algoritama za tetra- i hexa-meshing.

Elfini Structural Analysis EST približava SIMULIA v5 portfolio specijalistima za FEM analizu donoseći napredne mogućnosti statičke, frekvencijske i analize izvijanja (buckling) uz kreiranje većeg broja istovremenih različitih tipova opterećenja.

Thermal Analysis ATH omogućuje analizu toplinskog toka kroz model i proračun rezultantnih temperatura za model izložen direktnom grijanju ili toku fluida uz neku od njegovih površina.

Nonlinear Structural Analysis ANL donosi napredne mogućnosti simulacije i analize u nelinearnom području, uslijed nelinearnosti materijala ili značajnih plastičnih deformacija.

Rule Based Meshing RBM automatizira i poboljšava proces izrade mreže površinskih konačnih elemenata upotrebom različitih pravila i kriterija.

SIMULIA V5 moduli dostupni su i u PLM Express konfiguracijama.