logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

ENOVIA Project Management

.

ENOVIA Project Managemet rješenja na 3DEXPERIENCE platformi

ENOVIA Project Management rješenja omogućavaju jednostavno planiranje i upravljanje, provedbu i nadzor svih projekata unutar tvrtke, olakšavaju donošenje ispravnih odluka, pomažu pri optimizaciji resursa i poboljšavaju komunikaciju i suradnju unutar tvrtke i šire.

ENOVIA Project Management

Njihovom upotrebom osigurava se koordinacija ciljeva i resursa i njihovo vremensko raspoređivanje kako bi se projekt navršio na vrijeme i sa željenim rezultatima. U realnom vremenu mogu se procijeniti rizici i otkloniti faktori koji mogu negativno utjecati na projekt.

Web sučelje aplikacije izuzetno je jednostavno i atraktivno i kroz njega je moguće pristupiti podacima o projektu u bilo kojem trenutku s bilo koje lokacije u svijetu, čime se uz uklanjanje potrebe za instalacijom dodatnih aplikacija osigurava da korisnik, voditelj projekta ili sudionik u njemu, uvijek može dobiti ažurnu informaciju o stanju projekta i eventualnim zadacima koji su mu dodjeljeni.

3DEXPERIENCE u središtu procesa

Preko prilagodljivog dashboard sučelja voditelju i sudionicima u projektu omogućeno je definirati zadatke, procijeniti rizike, upozoravati na probleme, odrediti prioritete, pratiti poštovanje vremenskih rokova i unositi u sistem informacije o statusu projekta.

Svi podaci i sve datoteke koji se kreiraju, uređuju i pregledavaju tokom projekta vezane su uz proces provođenja projekta tako da nije potrebno njihovo pregledavanje u različitim sustavima čime se znatno olakšava i skraćuje praćenje izvršenja projekta.

Praćenje projekta kroz dashboard sučelje

Voditelj i planer projekta mogu zadati okvire i ciljeve projekta, resurse koji će se koristiti, budžet koji je na raspolaganju i kako se koristi, podijeliti projekt po fazama i odrediti kontrolne točke, definirati ukupno trajanje pojedinih operacija i faza i njihovu međusobnu zavisnost, prema potrebi uključivati pojedine sudionike u projekt i dodjeljivati im određena prava i zadatke, pratiti progres kroz sistem dojava u realnom vremenu.

Sistem E-mail poruka se može koristiti da bi odgovorne osobe u procesu bile obaviještene o stanju projekta, odobrile i potvrdile ili odbile pojedine zahtjeve i izvršene zadatke.

Moguće je definirati više različitih kalendara na različitim nivoima, cijele tvrtke ili projekta, koji mogu uključivati radne sate, državne praznike i slobodno vrijeme.

ENOVIA Project Management

Rad na projektu i izvršavanje pojedinih zadataka prati se i analizira kroz interaktivno Gantogram sučelje sa naprednim mogućnostima editiranja, označavanja i filtriranja.

Da bi se olakšala definicija projekata, omogućeno je spremanje i upotreba predložaka.

ENOVIA Project Management rješenja omogućuju provođenje eksperimenata kroz „What-IF“ analiza kako bi se mogla analizirati alternativna rješenja.

Gantt dijagram prikaz

Osigurana je dvosmjerna povezanost sa Microsoft Project aplikacijom kako bi se mogli iskoristiti postojeći projekti kako bi se osigurala sinkronizacija ukoliko se MS Project i dalje koristi te Microsoft Outlook aplikacijama.

ENOVIA rješenja za upravljanje projektima na 3DEXPERIENCE platformi djeluju kroz web sučelje tako da je pristup platformi omogućen preko web browsera čime je omogućeno jednostavno logiranje u sustav bez instalacije aplikacije, sa bilo kojeg računala ili tableta koje se može priključiti na mrežu i time pristupiti sustavu.

3DEXPERIENCE ENOVIA Project Management rješenja dostupna su na On Cloud i On Premise platformi.

Download White Paper: IS THERE A BETTER WAY TO MANAGE PRODUCT DEVELOPMENT PROJECTS?