logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

ENOVIA PLM Product Lifecycle Management

Upravljanje kompletnim životnim ciklusom proizvoda sa ENOVIA PLM Product Lifecycle Management rješenjima na 3DEXPERIENCE platfomi

ENOVIA rješenja za upravljanje životnim ciklusom proizvoda predstavljaju samu jezgru i čine temelj 3DEXPERIENCE platforme.  ENOVIA rješenja su u potpunosti integrirana u 3DEXPERIENCE platformu i predstavljaju najmodernije, state-of-the art, rješenje za upravljanje poslovnim i proizvodnim procesima.

Ona omogućuju korisnicima, velikim i malim tvrtkama, sigurno i jednostavno upravljanje svim poslovnim i proizvodnim procesima te im na taj način omogućuju inovativnost, odnosno da se posvete razvoju novih, još inovativnijih i kvalitetnijih proizvoda.

ENOVIA na 3DEXPERIENCE omogućuje inovaciju, održivi razvoj i konkurentnost na modernom globalnom tržištu, osigurava kvalitetu i pravovremeni izlazak proizvoda na tržište i poštovanje standarda i normi.

3DEXPERIENCE platforma kao što uostalom i samo ime govori, stavlja naglasak na vizualno iskustvo proizvoda te omogućuje kontroliranu i sigurnu integraciju mreže dobavljača i kupaca u jedinstveni poslovno proizvodni sustav tvrtke.

Rješenja za upravljanje životnim ciklusom proizvoda nalaze se u samoj jezgri 3DEXPERIENCE platforme. Sam pristup platformi je kontroliran i prava pristupa se određuju za svakog pojedinog korisnika i grupe korisnika ovisno o zadacima koje obavljaju u pojedinom procesu. Nakon logiranja na platformu korisnik može sudjelovati u procesima i pristupati podacima i koristiti ih, pregledavati, editirati i spremati ovisno o definiranim pravima.

Svi podaci, CAD datoteke, 3D modeli, nacrti, prateći dokumenti, sastavnice, PDF, JPG i Microsoft Office dokumenti kao i svi drugi tipovi datoteka spremaju se centralno unutar sustava u bazu podataka.

Sustav omogućuje pristup projektima i podacima vezanim uz projekte svim korisnicima i službama unutar tvrtke, osim razvojnog odjela i proizvodnje, zaposleni u upravi, vođe projekata, službe nabave i prodaje mogu pristupati podacima, otvarati ih u pregledniku i analizirati, te dodavati primjedbe i oznake.

ENOVIA PLM sustav omogućuje siguran zajednički rad većeg broja korisnika na projektima te prati, kontrolira i upravlja životnim ciklusom proizvoda, od zasnutka proizvoda do puštanja u proizvodnju, kroz karakteristične životne faze ili stanja proizvoda kao što su New, Frozen, Released.

Kako svaki proizvod prolazi kroz niz većih i manjih promjena, sustav prati i pohranjuje njegove različite verzije. Tako otvaranje CAD modela u PLM sustavu znači da se operacijom Check-Out vade pojedine datoteke vezane uz proizvod iz baze podataka i stavljaju u stanje kada ih je moguće editirati, odnosno izvršiti promjene na njima, te ih operacijom Check-In ponovo spremiti u sustav u višoj verziji.

Pristup modelima je kontroliran tako da je osigurano da dok jedan korisnik ima datoteke otvorene u Check-Out stanju, drugi korisnik ih može otvoriti eventualno samo u Read-Only obliku.

Uz ove osnovne funkcionalnosti prisutne već u samoj jezgri platforme, ENOVIA 3DEXPERIENCE nudi dodatne aplikacije koje ovu platformu čine kompletnim integriranim poslovnim rješenjem.

  • ENOVIA BOM Bill Of Material Management omogućuje upravljanje sastavnicama proizvoda, od inženjerskih EBOM sastavnica do proizvodnih MBOM sastavnica i preko njih povezuje 3DEXPERIENCE s poslovnim ERP sustavima.
  • ENOVIA Project Management rješenja omogućuju jednostavno planiranje i upravljanje, provedbu i nadzor svih projekata unutar tvrtke, donošenje pravilnih odluka, optimizaciju resursa te poboljšavaju komunikaciju i suradnju unutar tvrtke.
  • ENOVIA Change Management donosi alate za upravljanje procesom provođenja promjenama, od pojave potrebe za uvođenjem promjene, preko realizacije i praćenja provođenja promjene, do evidentiranja čitavog procesa.
  • ENOVIA Configuration Management upravlja različitim konfiguracijama proizvoda, omogućuje kreiranje i rad na različitim varijantama proizvoda te analizu i vrednovanje različitih opcija.
  • ENOVIA Program Management alati omogućuju definiranje i upravljanje složenim prozvodnih portfolia te nadzor projekata potrebnih za njihov razvoj i kompletne dokumentacije vezane uz te procese.
  • Model Based Engineering je strategija 3D konstruiranja bazirana na POWER’BY 3DEXPERIENCE tehnologiji koji donosi jedinstvene mogućnosti centraliziranog upravljanja procesom, bez obzira koji CAD alat koristili.
  • ENOVIA Quality Management omogućuje upravljanje kvalitetom kroz cijelo poduzeće i na taj način pridnosi smanjenju troškova i povećanju zadovoljstva kupaca.
  • ENOVIA SmarTeam je PDM rješenje za upravljanje CATIA, SOLIDWORKS CAD i svim drugim podacima, izuzetno jednostavno za implementaciju i upotrebu.