logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

ENOVIA Change Management

ENOVIA Enterprise Change Management za upravljanje procesima provođenja promjena

U suvremenim kompleksnim proizvodnim okruženjima, uz složene proizvode i dinamiku modernog globalnog tržišta, gotovo je nemoguće zamisliti proizvodne procese bez manjeg ili većeg broja manjih i značajnijih promjena.

Promjene po prirodi mogu dolaziti od strane voditelja programa kada govorimo o top-down tipu promjena, kada se npr. može inicirati promjena u konstrukciji uslijed promjene zahtjeva kupaca, ili mogu biti tzv. bottom-up promjene kada se promjene iniciraju u konstrukciji ili proizvodnji uslijed pronalaženja boljih konstrukcijskih ili proizvodnih rješenja.

ENOVIA Enterprise Change Management rješenja su tu da pomognu korisnicima odgovoriti na postavljene izazove.

Omogućuju uspostavljanje jedinstvenog procesa provođenja promjena unutar čitave organizacije i jasnu komunikaciju odluka o promjenama svima na koje se one odnose.

Uspostavljaju standardizirane, ponovljive procese i upravljaju njihovim provođenjem.

Olakšavaju planiranje i sinkroniziraju aktivnosti kroz cijelu strukturu organizacije, uz praćenje, kontrolu i prikupljanje izvještaja o procesu provođenja promjena.

Prikupljaju analitičke podatke o utjecaju predloženih promjena čime se mogu izbjeći nepotrebne promjene koje ne bi pozitivno utjecale na poslovanje.

Proces provođenja promjene može se podijeliti u 4 faze: identifikacija potrebe za promjenom (Change Identification), evaluacija moguće promjene (Change Evaluation), planiranje promjene (Change Planning) i provođenje promjene (Change Implementation).

U prvoj fazi se identificira potreba za promjenom, kao posljedica želje za rješavanjem problema ili poboljšavanjem postojećeg stanja, koju može potaknuti bilo koji sudionik u procesu, te se takva ideja trajno zapisuje u sistem. Potom se analizira utjecaj takve promjene na postojeći proces: rokova, resursa, troškova.

Change Request (CR) odnosno zahtjev za promjenom, registrira i pokreće postupak promjene. Sadrži potpuni opis utjecaja predložene promjene kako bi se odgovornima olakšalo donošenje ispravne odluke o pokretanju procesa.

Ukoliko se promjena odobri, pokreće se tok provođenja promjene, Change Order (CO), proces u kojem su određena prava i uloge sudionika u procesu, definira se slijed radnji, Change Action (CA), koordinira se i nadzire proces provođenja promjene.

ENOVIA nudi tri različita procesa provođenja promjena: službeni (Formal), brzi (Fast Track) i samostalni (Stand-Alone).

Službena metoda provodi se kod značajnih promjena za koje je potrebno napraviti punu analizu utjecaja na sve uključene dijelove organizacije. Ovaj način provodi se u slučajevima visokog rizika i zahtjeva maksimalnu sigurnost u smislu odobravanja i provjera.

Brza metoda koristi se u situacijama kada su vremenski rokovi ograničeni, rizik relativno malen, a promjena utječe na relativno uzak dio procesa. Ova metoda zahtjeva niži stupanj odobravanja i kontrole. Jedan od tipičnih primjera primjene ove metode je primjena konstrukcijskih i proizvodnih inovacija koje ne utječu na proces u širem smislu.

Samostalna metoda se koristi za izdvojene jednostavne funkcionalne promjene koje nemaju utjecaj na širi proces i ne uključuju visok stupanj rizika.

Ove tri metode dostupne su preko predefiniranih predložaka (template) koji se mogu prilagođavati,  modificirati i spremati kako bi se osigurala standardnost i ponovljivost postupaka.