logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

DELMIA Robotika

DELMIA rješenja za robotiku omogućuju programerima robota off-line programiranje, simulaciju i verifikaciju robotskih operacija.

DELMIA rješenja za robotiku omogućuju projektiranje i optimiziranje kompletnih robota i robotskih ćelija i njihovu funkciju unutar kompletnih proizvodnih sustava. Programeri mogu provoditi ispitivanje dohvatljivosti pojedinih komponenti, simulirati, analizirati i off-line podučavati robota odnosno off-line kreirati setove instrukcija koje će roboti provoditi.

Osnovna prednost integriranog rješenja za simulaciju i off-line programiranje robota je da se na taj način štedi na skupom robotskom vremenu. Proces učenja robota prebačen je u virtualnu sferu, dok programer programira na računalu, simulira i verificira neki od slijedećih programa, za to vrijeme robot može obavljati neki od postojećih zadataka. Osim uštede u robotskom vremenu, prilikom programiranja može se precizno izračunati vrijeme svake operacije čime se omogućuje lakše planiranje i bolja protočnost cijelog proizvodnog procesa.

Druga prednost je što se DELMIA može koristiti kao jedinstveno rješenje za programiranje različitih tipova i modela robota proizvedenih od različitih proizvođača. DELMIA dolazi sa bibliotekom od preko 1600 različitih industrijskih robota od 15 vodećih proizvođača kao što su Fanuc, Kuka, ABB, Motoman, Kawasaki, Panasonic i drugi.

Osim upotrebe standardnih industrijskih robota, DELMIA moduli omogućuju korisniku kreiranje geometrije i definiranje kinematike te kasniju simulaciju i programiranje vlastitih robotskih uređaja.

Napredna vizualizacija i simulacija u kontekstu cijele ćelije i njene okoline, te kompletnog proizvodnog okružja uključujući i kompletan model izratka pa čak i operatere u procesu omogućuje preciznu verifikaciju i osigurava precizan rad robota u kontekstu proizvodnog procesa, bez eventualnih kolizija i šteta i zastoja koji bi uslijed njih mogli nastati.

DELMIA omogućuje i importiranje te virtualno izođenje i simulaciju već postojećih robotskih programa kao bi ih se provjerilo, eventualno modificiralo i ponovo iskoristilo u nekom novom proizvodnom kontekstu.

DELMIA – simulacija robotskog procesa točkastog zavarivanja

Tri osnovne vrste robota i robotskih procesa za koje DELMIA nudi rješenja su:

  • Manipulacijski roboti
  • Roboti za zavarivanje
  • Roboti za točkasto zavarivanje

DELMIA robotska rješenja omogućuju istovremenu realističnu simulaciju čitavog robotskog procesa koji može uključivati manipulaciju, podizanje i izvlačenje, pakiranje i paletizaciju. Simulacija koordiniranog kretanja svih robota koji sudjeluju u procesu omogućuje rano virtualno otkrivanje i otklanjanje eventualnih problema i sprečava nastajanje štete i stvaranje nepotrebnih troškova i vremenskih zastoja.

DELMIA – programiranje robota manipulatora/paletizatora

DELMIA rješenja za operacije zavarivanja i njima slične operacije, kao što je lasersko rezanje ili deponiranje brtvenog materijala, gdje robot prati krivuljnu ili linijsku putanju, omogućuju simulaciju i kreiranje zadataka za robote u potpunom proizvodnom okruženju, simulirajući kinematiku robota sinkronizirano u 6+ osi.

Rješenja za točkasto zavarivanje i slične operacije poput bušenja ili zakivanja koja se često primjenjuju u automobilskoj industriji okogućuju upotrebu iz baze postojećih kompleksnih uređaja za točkasto zavarivanje ili njihovo definiranje, programiranje uz vizualizaciju i analizu procesa.

U kombinaciji sa DELMIA modulima za NC proizvodnju, DELMIA omogućuje kreiranje NC operacija glodanja za izvođenje na kompleksnim 6-osnim robotskim uređajima.

Tehnologija operacije, strategija i parametri obrade definiraju se u modulu za glodanje, dok se u robotskom modulu vizualizira operacija na jednom od mnogobrojnih industrijskih robota koji se nalaze u katalogu aplikacije. Po verifikaciji, APT kod se eksportira na NC upravljačku jedinicu robota ili se postprocesiranjem generira odgovarajući G-kod.

DELMIA robotska rješenja mogu se koristiti i za tzv. površinske aplikacije kao što su nanošenje sloja boje ili nekog zaštitnog materijala, brušenje ili slično, uz simulaciju i analizu procesa kojom se može optimizirati vrijeme upotrebe robota i smanjiti utrošak materijala

DELMIA – simulacija robotske ćelije za bojanje